Webbkarta

Attestera installationer

Här vill vi göra dig särskilt uppmärksam på några saker vad gäller att attestera/godkänna installation av särskilda programvaror. Läs detta noga så att du inte riskerar att hantera licenser och kostnader på ett felaktigt sätt.

1. SAMMA VILLKOR
 FÖR ALLA GU:s DATORER

Först och främst är det viktigt att känna till att det är samma programvarulicenser som används inom GDA (tidigare kallat DAFGU) som i alla andra datorer inom GU. Samma avtal och villkor gäller alltså alla GU:s datorer, oavsett GDA eller ej. Är du osäker på vilka villkor som gäller för en programvara, så kontrollera detta i licenswebben via http://licenser.gu.se/gu/anstallda_GU/.

Det som framförallt skiljer GDA-datorer från andra datorer inom GU är främst hur användaren får hjälp med datorproblem samt hur programvara installeras (i normalfallet).

2. SJÄLVBETJÄNINGSPORTALEN BRAVO

GDA-användarna kan själva initiera installation av programvaror via den självbetjäningsportal "Bravo" som GDA erbjuder. De programvaror som omfattas av en sitelicens, campuslicens eller "open source-licens" installeras utan att du som licensansvarig behöver vara inblandad. 

3. ATTESTERA /GODKÄNNA INSTALLATION

En del programvaror som kan installeras via Bravo är inte fria att installera utan åtgärd. Dessa kräver därför en attest åtgärd från dig som licensansvarig (ibland godkännas av prefekt eller motsv.) innan installation kan ske. Det finns lite olika kriterier för hur du skall bedöma dessa installationer. Installationer i övriga GU-datorer följer samma kriterier:

  • Vissa programvaror skall betalas för via vår licenspartner Atea.
  • Vissa programvaror är begränsade i volym och skall före installation avropas via ett mail till licensadmin@gu.se.
  • För vissa programvaror skall en särskild bedömning göras ifall installation är relevant.

  • Vissa programvaror skall rapporteras i särskilt rapportsystem vid GU.

Nedan följer först en förteckning över de programvaror som licensverksamheten ansvarar för och som du måste bedöma och attestera/godkänna (eller avslag) installation av. Längre ner i sidan listas andra programvaror som kräver attest/godkännande (eller avslag) och där särskilda institutioner gjort inköpet av licenserna.

4. PROGRAMVAROR ATT ATTESTERA


Adobe Design Standard och PEPE (Photoshop Elements / Premiere Elements)

GU har ett specialavtal för dessa två produkter där kostnaden tas av den gemensamma licensverksamheten. 

Design Standard och PEPE har GU i begränsad mängd, och därför måste du göra en bedömning ifall användningen/installation är relevant. Önskar användaren ett standard redigeringsprogram för bilder och/eller video skall PEPE användas. Design Standard skall endast användas av de användare som har högre krav på bild-/videoredigering än vad PEPE erbjuder och/eller har behov av vektorbaserat ritprogram (Illustrator) och/eller layoutprogram (InDesign). 

Observera att du skall bokföra varje installation av Design Standard och PEPE i särskilt verktyg som du når via https://licensadmin.gu.se/update/. Om en användare slutar sin anställning (eller slutar att använda dessa produkter) skall du ta bort bokförd post ur bokföringen eller alternativt bokföra den på en annan användare. Varje bokförd post genererar en kostnad i den gemensamma licensverksamheten.

Hemanvändning av dessa licenser är inte tillåtet i privata datorer, endast i GU-ägd utrustning. Varje enskild installation skall bokföras. Observera dock att varje installation kräver en unik licens.


Adobe - övrigt

Om du installerar ett kommersiellt program från Adobe som inte omfattas av GU:s hyres-/volymavtal med Adobe (kallat ETLA) skall dessa troligen rapporteras i Ateas eShop, vilket genererar en kostnad och faktura. Dubbelkolla alltid med licensverksamheten via ett mail till licensadmin@gu.se. Du anger vid orderläggning i Ateas eShop det beställar-ID som skall belastas för licenskostnaden. Mer information finns på http://licensadmin.gu.se/program/detail.php?snr=100


ATLAS.ti

GU har endast tillgång till 150 licenser av ATLAS.ti som årligen löper ut den 14/2. Innan du godkänner en installation av programmet skall du kontakta licensadmin@gu.se för att kontrollera om det finns lediga licenser och för att erhålla rätt licenskod. GU:s installation av ATLAS.ti skall inte installeras enbart för test eftersom det dras en licens från GU:s total vid varje installation. Mer information finns på http://licensadmin.gu.se/program/detail.php?snr=141

Observera att installationer av Atlas som installeras via självbetjäningsportalen eller på annat sätt skall rapporteras av den lokalt licensansvarige i särskild applikation som nås via https://licensadmin.gu.se/update/.


AutoCAD

AutoCAD kan installeras utan rapportering och utan betalning. Men när du skall attestera AutoCAD skall du säkerställa att användningen kommer att vara inom området forskning/utbildning. Dessa education-licenser av AutoCAD får nämligen inte användas av administrativ/teknisk personal inom stödfunktioner som t.ex. Fastighetsenheten, IT-enheten etc.


Camtasia

OBSERVERA: Då varje installation drar en licens från avtalet är det viktigt att användare inte testar Camtasia med GU:s skarpa licenser. Demoversioner som varar i 30 dagar finns att hämta via: http://www.techsmith.com/

När en anställd/forskare har ett önskemål om att få Camtasia i sitt arbete skall du som lokalt licensansvarig bedöma om behovet är motiverat. Du kontaktar i sådant fall den gemensamma licensverksamheten på mailadress licensadmin@gu.se för att erhålla ett unikt serienummer till den installation som användaren önskar. Ange användarens namn och e-postadress. Licensverksamheten bokför sedan licensen på ditt sitenummer, men det genererar ingen kostnad.

Det är tillåtet att samma användare gör två installationer på ett och samma serienummer. En användare kommer därför endast att tilldelas ett unikt serienummer, för Mac eller för Windows.


GraphPad Prism

OBSERVERA: Då varje installation drar en licens från avtalet är det viktigt att användare inte testar Prism med GU:s skarpa licenser. Demoversioner som varar i 30 dagar finns att hämta via: http://graphpad.com/demos/

Den lokalt licensansvarige skall sammanställa en excel-lista över sina Prism-användare (med namn och mailadress) som skickas till licensadmin@gu.se.

Användarna registreras av licensverksamheten hos GraphPad Software. Därefter tillhandahåller den lokalt licensansvarige serienummer åt registrerade användare som själva aktiverar sin installation enligt anvisningar.

Installationerna är ettårslicenser och måste på nytt aktiveras i början av februari varje år.


Microsoft - programvaror som ej är med i Campus-avtalet

När det gäller ”vanliga” programvaror från Microsoft är det endast Office-paketet som kan installeras fritt utan extra kostnad. I det fall en användare önskar installera t.ex. Microsoft Visio eller Microsoft Project skall dessa i rapporteras i Ateas eShop under Select Academic, vilket genererar en kostnad och faktura. Du anger vid orderläggning i Ateas eShop det beställar-ID som skall belastas för licenskostnaden. Mer information finns på http://licensadmin.gu.se/program/detail.php?snr=129


Stata och Stat/Transfer

Rapportering av installationer av Stata som installeras via självbetjäningsportalerna eller på annat sätt skall göras av den lokalt licensansvarige i särskild applikation som nås via https://licensadmin.gu.se/update/. Den bokföring som varje licensansvarig har i licensdatabasen skall alltid spegla aktuell status i datorerna inom ansvarsområdet. OS, språk eller versionsnummer spelar ingen roll. Observera att även installationer i hemdatorer skall rapporteras. Då en installation inte längre används skall den tas bort från rapporteringen i licensdatabasen samt från datorn. Borttagen licens blir då ledig för alla.

Eftersom de olika typerna av Stata skiljer sig kraftig åt vad gäller pris, så är det viktigt att användarna inte väljer fel typ helt i onödan. Ju fler som väljer de dyrare typerna, ju dyrare blir GU:s avtal. I dagsläget omfattar avtalet 150 st Stata/IC-licenser och 180 st Stata/SE-licenser. De allra flesta användare klarar sig med Stata/IC som kan hålla upp till 2047 variabler och ett oändligt antal observationer. Stata/SE kan hålla upp till 32767 variabler och ett oändligt antal observationer. En jämförelsetabell finns via http://www.stata.com/products/which-stata-is-right-for-me/ (scrolla ner i den sidan för tabell).


WordFinder - extra ordböcker

Inom vårt avtal med WordFinder finns en möjlighet att få ett antal extra ordböcker utöver de som är standard. Dessa ordböcker finns i begränsad volym och därför måste du som licensansvarig bedöma om användarens önskan om extra ordböcker är relevant för tjänsten vid GU. I det fall du godkänner en installation skall du meddela vilka extra ordböcker som installerats och antal via mail till licensadmin@gu.se. Förteckning över vilka dessa extra ordböcker är jämte mer information finns på http://licensadmin.gu.se/program/detail.php?snr=167


4. PROGRAMVAROR ATT ATTESTERA INOM SÄRSKILDA INSTITUTIONER

Du som är licensansvarig inom den institution/motsv. som gjort inköp av någon av programvarorna nedan kan godkänna en sådan installation om du vet att behovet är korrekt och att ni har lediga licenser. Är du licensansvarig utanför en sådan institution men ni har behov av ett av nedanstående program, då skall du höra med den lokalt licensansvarige på den institution som gjort inköpet om det finns en ledig licens som ni kan få nyttja.

Avid Sibelius - Högskolan för scen och musik

ChemDraw Ultra - Institutionen för kemi och molekylärbiologi

ErgoPop - Institutionen för medicin

FlowJo - Institutionen för medicin

InqScribe - Varje licens måste köpas in av resp. institution/motsv.

Maestro Schrodinger Suite - Institutionen för kemi och molekylärbiologi

MODO - Högskolan för design och konsthantverk

Rhinoceros -  Högskolan för design och konsthantverk

Scientific WorkPlace - Institutionen för nationalekonomi med statistik samt Centrum för finans

SMART Notebook - Institutionen för kliniska vetenskaper

Snagit - På spridda platser över GU

 


Tack för att du läste denna sida noggrant!

Har du frågor är du välkommen att maila dessa till licensadmin@gu.se.

 

Sidansvarig: Lennart Jareteg|Sidan uppdaterades: 2017-03-01
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vad är kakor?