Webbkarta

Betalning och rapportering av licenser, media...

Inom GU:s och Chalmers gemensamma licenshantering är det främst via leverantören Atea som betalning/rapportering av licenser görs. GU och Chalmers har kontrakt med Atea inom Kammarkollegiets ramavtal för programvaror och tillhörande tjänster, och därför skall avrop av licenser ske inom detta avtal hos Atea. För betalning/rapportering av licenser tillhandahåller Atea ett speciellt webbaserat system kallat eSHOP.

eSHOP finns placerat på Ateas datanät. För att logga in och beställa/rapportera krävs unikt ID och lösenord. Det är endast de lokalt licensansvariga som har denna möjlighet och skyldighet.

Betalning/rapportering

Vad som skall betalasrapporteras

De licenser som omfattas av sitelicens-/campus-/volymavtal skall inte rapporteras eftersom kostnaden för dessa redan tagits gemensamt. Det krävs bara att den lokalt licensansvarige håller egen bokföring över vilka licenser som är sitelicenser och vilka som betalats av den egna institutionen/motsv. Övriga licenser skall rapporteras i samband med att de hämtats från programservern och installeras. Vid sådan rapportering fakturerar Atea angiven faktureringsadress. Observera att Adobe Acrobat och CS Design Standard samt Stata skall rapporteras i särskilt system. Se avtalsinformationen för detta volymavtal.

Om en Adobe-programvara inte finns i programservern, måste FÖRST beställning/rapportering ske hos Atea för att programvaran skall bli tillgänglig för licensversamheten för nerladdning. Meddela licensadmin@gu.se när ordern lagts.

Följande programvaror är exempel på programvaror som är undantagna rapporteringsplikten pga att de omfattas av sitelicenavtal: Kaspersky Antivirus, EndNote, NVivo, FileMaker, SAS, SPSS, WordFinder, de produkter som ingår i campusavtalet för Microsoft, mfl. Se mer info för respektive programvara.

Har du inget att rapportera skall du så klart inte rapportera något alls.

Frågor

Har du som licensansvarig frågor om rapporteringen kan du kontakta ansvarig via Formulär för synpunkter och frågor. I andra fall kan Ateas kundtjänst för licenser kontaktas. Telefon: 020 - 44 66 05, Epost: licens@atea.se.

 

Sidansvarig: Lennart Jareteg|Sidan uppdaterades: 2014-07-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vad är kakor?