Webbkarta

Licensverksamheten vid GU och Chalmers

På denna webbplats finns information kring den centrala licensverksamheten vid Göteborgs universitet och Chalmers.

Licensverksamhetens uppdrag och syfte är att verka för korrekt licensinnehav, förmånliga priser för programvarulicenser, enklare hantering, standardisering, kompetensutveckling samt spridande av aktuell information och gällande regler. Licensverksamheten skall synkroniseras med övriga verksamheters önskemål om och krav på programvaror, leva upp till gällande lagar och regler samt motsvara leverantörernas villkor och krav.

Ansvarsfördelning

Licensverksamheten vid Göteborgs universitet och Chalmers är organiserad enligt nedan:

  • Licensverksamheterna vid GU:s IT-enhet samt Chalmers IT-avdelning
  • Licenskommittén vid GU
  • lokalt licensansvariga vid institutioner/motsvarande
  • leverantörer och partners

I dokumentet "Ansvarsförhållanden för licenshantering" finns ansvarsfördelningen beskriven.

Licenskommittén

GU:s licenskommitté består verksamhetsföreträdare som är väl insatta i IT-frågor samt licenssamordnarna från GU och Chalmers. Licenskommittén lägger förslag till satsningar inom programvaruområdet om vilka IT-chefen fattar beslut.

Licenssamordnare

Deras uppgift är att arbeta fram budget och underlag till beslut, verkställa beslut, ansvara för tecknande och underhåll av licensavtal, informera verksamheten, svara för helpdeskfunktion, ordna med seminarier och utbildningar för licensansvariga och användare, anskaffa programvaror, ansvara för programserver och nerladdningstjänster, upprätthålla kontakter med återförsäljare och leverantörer, m.m.

Lokalt licensansvariga

Via lokalt utsedda licensansvariga hanteras licensfrågorna ute i verksamheten. Uppgiften omfattar lokal support, installationer, inrapportering och beställning, betalning samt kontakter med leverantörer och den gemensamma licensverksamheten samt Licenskommittén m.m.

För att en institution (motsv) skall få tillgång till de licenser som högskolorna tecknat centrala avtal för krävs att prefekt (motsv) ansöker om att få registrera en person som lokalt licensansvarig. Den utsedda personen skall ha lämpliga kvalifikationer för uppdraget. Ansökan görs via särskild webbapplikation där ansvarsförhållanden skall accepteras, uppgifter matas in, kvittens skrivas ut för underskrift och därefter skickas in till GU:s licensadministration.

 

Vid byte av licensansvarig skall i princip ny ansökan göras.

 

De licensansvarige kan också underhålla sina kontaktuppgifter via webben. Då licensansvarig uppdaterar sina uppgifter på detta sätt ser GU:s centrala licensadministration till att uppgifterna även uppdateras hos alla samverkande leverantörer och i programservern m.m.

Licensleverantörer

Via Kammarkollegiets ramavtal och egna avtal samarbetar högskolorna med ett antal licensleverantörer som sköter försäljning, statistik och i vissa fall en begränsad support. Mer information om leverantörer finns under respektive licensavtal.

Sidansvarig: Elena Haglund|Sidan uppdaterades: 2022-01-22
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vad är kakor?