Webbkarta

Licensverksamheten vid Chalmers

Chalmers har ambitionen att samordna licenshanteringen genom att teckna centrala avtal, s.k. sitelicenser (eng: site licences) eller volym- och hyresavtal vilka kan användas av hela Chalmers. Där så är möjligt tecknas avtalen så att de gäller även för anställda och studenter på Göteborgs universitet.

Mellan åren 1993-2008 sköttes licensverksamheten av en licenskommitté. 2009 avvecklades licenskommitén och licensverksamheten flyttades till Avdelningen för IT-styrning.

Avtalsfrågor handläggs nu av Hugo Landgren.
IT-styrning, ankn: 8588, epost: se Chalmers Insidan.

Övriga licensfrågor handläggs av Rickard Johannesson, IT-Service, ankn: 2141, epost: se Chalmers Insidan.


Licensverksamhetens uppdrag

  • Prioritera avtal som kommer stora grupper tillgodo och som bidrar till att minska Chalmers kostnader för programvaror.
  • Samverka med Göteborgs universitet för att utvärdera, planera och inköpa licenser som gäller för både anställda och studerande, såväl på arbetsplatsen som vid hemanvändning.
  • Skapa förutsättningar för att programlicenser hanteras på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt. Informera om licensverksamhetens licenser inom högskolan samt ta tillvara synpunkter och önskemål från anställda och studerande.

Bidrag till licenser
Licensverksamheten kan i undantagsfall ge bidrag till de licensoperatörer som är beredda att skaffa en sitelicens eller en volymsrabatt för datorprogram som används på Chalmers. Kontakt måste tas med CIO Tony Ottosson Gadd långt innan ev avtal undertecknas.

Licensoperatörerna är de som normalt sköter kontakterna med mjukvaruleverantören gällande avtal, distribution inom Chalmers och i vissa fall support m.m.

I de flesta fall av gemensamma programvaror hanteras licenser, avtal, distribution m.m. centralt.

Licensansvariga
Ute i verksamheten hanteras licensfrågorna via lokalt utsedda licensansvariga. Deras uppgifter omfattar lokal support, installationer, inrapportering och beställning, betalning, kontakter med leverantörer och licenskommittén, m.m.

Licensinformation
Information om våra viktigaste licenserna finns på vår gemensamma licensite med Göteborgs universitet. Vilka licensansvariga som finns kan sökas på siten. Kontaktpersoner (licensoperatörer) för licenser finns angivna i förekommande fall. Även information om nyheter som nya versioner eller avtal finns tillgänglig på vår licenssite:
http://licenser.gu.se

Sidansvarig: Lennart Jareteg|Sidan uppdaterades: 2010-08-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vad är kakor?