Webbkarta

Licenskommittén vid Göteborgs universitet

Kommitténs ordförande och handläggare är Lennart Jareteg vid IT-enhetens licensverksamhet.

Kommitténs huvuduppdrag

Licenskommittén skall – i linje med gällande lagar och interna regler – strategiskt och framsynt verka för en korrekt och effektiv hantering vad gäller licenser och programvaror samt för en ökad standardisering av programutbudet. I detta uppdrag skall verksamhetens kompetens tas tillvara, dels genom fakulteternas representanter, och dels genom att andra verksamhetspersoner med specialkompetens adjungeras till sammanträden och arbetsgrupper. Målsättningen för Licenskommittén är att:

 • största möjliga öppenhet, tydlighet och trovärdighet mot tillverkare och leverantörer uppnås.
 • bästa möjliga balans mellan enskilda önskemål och standardisering uppnås i verksamhetens behov av programvaror.
 • kontinuitet och stabilitet i användarnas programvaruanvändning tillgodoses.
 • största möjliga effektivitet i hantering av programvaror och licenser uppnås.
 • största möjliga kostnadseffektivitet uppnås.
 • möjligheten att använda öppen programvara övervägs där det är tillämpligt.
 • valda programvaror i möjligaste mån stödjer öppna standarder.

Arbetsuppgifter

Licenskommitténs överväganden skall vara vägledande för beslut inom programvarulicensområdet. Licenskommittén arbetar fram beslutsunderlag inom området som hanteras av IT-chefen. Förslag till beslut skall vara förankrade i Universitetets verksamhetsområden och hos relevant expertis.

Kommitténs sammansättning

Licenskommitténs ledamöter utses av Strategisk IT-forum. Licenskommittén består av:

 • en representant från varje fakultet
 • en representant från Universitetsbiblioteket
 • tre representanter från IT-enheten
 • en representant från övriga Gemensamma förvaltningen
 • en representant från Göteborgs miljövetenskapliga centrum
 • en representant från Chalmers
 • en studentrepresentant

Sammanträden

Licenskommittén sammanträder 3-4 gånger per år eller oftare om behov uppkommer.

Kommitténs ledamöter

hittar du via denna länk

 

Sidansvarig: licensadmin@gu.se|Sidan uppdaterades: 2013-01-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vad är kakor?